Trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost je način mobilnosti, ki se osredotoča na učinkovit in enakopraven pretok ljudi in blaga s hkratnim minimalnim negativnim vplivom na okolje. Prednost daje trajnostnim oblikam mobilnosti, med katere spadajo javni potniški promet, kolesarjenje in hoja.

Razvijamo nove koncepte mobilnosti

Usmerjeni smo v razvoj novih konceptov mobilnosti potnikov in pametnih mest 
V podjetju Nomago družbeno odgovornost jemljemo resno. Področje prevoznih storitev se spreminja hitro in veseli nas, da se trendi nagibajo k pametnim ekološkim prevozom in novim oblikam mobilnosti, kar vpliva tudi na pričakovanja naših potnikov. Temu ustrezno postopno uvajamo nove koncepte mobilnosti, ki (ne)posredno podpirajo razvoj trajnostne mobilnosti in celovite prometne strategije mest. V Slovenijo smo že pripeljali najsodobnejši sistem javne izposoje koles v podporo ponudbi pametnih mest kot del naše integrirane ponudbe multimodalnih storitev prevoza potnikov. V lasti oz. upravljanju imamo tudi več kot 20 avtobusnih postaj po Sloveniji, ki jih želimo postopno preoblikovati v lokalna mobilnostna vozlišča, kjer bo poudarek na uporabi okolju in potnikom/lokalnim skupnostim prijaznih materialov in rešitev. Poenostaviti želimo tudi najeme vozil in rezervacijo sedežev z voznikom za prevoze večjega števila potnikov, kar bo nedvomno prispevalo k večji souporabi vozil oz. deljenim prevozom.

Podpiramo javni prevoz potnikov

Podpiramo javni prevoz potnikov. Spodbujamo te, da ga uporabljaš tudi ti!
Promet vse bolj obremenjuje okolje. V Sloveniji dobrih 20 odstotkov emisij toplogrednih plinov povzročajo prav prevozna sredstva. Skoraj 40 odstotkov emisij ogljikovega dioksida, ki izvirajo iz prometa, povzroča raba osebnih avtomobilov v mestih. Naša misija je zato, da družbo vztrajno spodbujamo k uporabi alternativnih oblik prevoza in znižamo izpuste ogljikovega dioksida.

S tem namenom smo vzpostavili tudi iniciativo 50:1, kjer en poln avtobus s ceste umakne do 50 vozil. Verjamemo, da je namesto investicij v nove/tri- ali večpasovne (avto)ceste treba razvijati javni potniški promet, zelene oblike prevozov dnevnih migrantov in inteligentni transportni sistem, spodbujati integracijo različnih ponudnikov storitev mobilnosti potnikov in podpirati projekte zmanjševanja lastništva osebnih avtomobilov.

Da bi to dosegli, mora javni potniški promet (p)ostati hrbtenica integrirane mobilnosti potnikov. Brez javnega potniškega prometa druge trajnostne in inovativne oblike mobilnosti potnikov ne bodo omogočale učinkovite alternative lastništvu osebnih avtomobilov. V Nomagu spodbujamo vzpostavitev sistema enotne vozovnice za celotno Slovenijo, ki poenostavlja vsakodnevne poti potnikov. Učinkovit javni prevoz spodbujamo tudi s hitrimi linijami med večjimi mesti. Ponujamo direktne hitre povezave osmih slovenskih mest z Ljubljano, med njimi tudi Nove Gorice, Kopra, Postojne in Idrije. Hitre linije so do zdaj pogrešali predvsem zaposleni, ki dnevno migrirajo v Ljubljano.

Za krajše razdalje do 700 km znotraj Evrope tako spodbujamo uporabo mednarodnih avtobusnih linij kot alternativo prevozom z osebnimi vozili in letali, ki imajo v primerjavi z avtobusnimi prevozi bistveno večji ogljični odtis na potnika. Tako smo v letu 2019 uvedli mednarodne avtobusne povezave s 7 državami in več kot 25 evropskimi mesti v okviru Nomago Intercity.

Vključeni smo v zeleno shemo turizma

Smo del zelene sheme slovenskega turizma in razvoja zelenih mobilnostnih tehnologij v Sloveniji.

Aktivno smo vključeni tudi v združenja (Circular Change, Center energetsko učinkovitih rešitev), ki spodbujajo inovativno podnebno nevtralno krožno gospodarstvo in zelene tehnologije, med drugim na področju mobilnosti. Sodelujemo s projekti v Strateških razvojno inovacijskih partnerstvih zlasti na področju turizma, trajnostne mobilnosti in pametnih mest. Podpiramo tudi aktivnosti Slovenske turistične organizacije in drugih javnih institucij ter nevladnih organizacij, ki si prizadevajo pozicionirati in razvijati ponudbo Slovenije kot najbolj trajnostne države na svetu. Zavzemamo se za vzpostavitev okolju prijaznih in učinkovitih alternativnih razvozov v zadnjem kilometru v podporo turistom, domačinom in turističnim destinacijam ter turističnim ponudnikom s pomočjo vrhunske tehnologije, za uporabo e-vozil v zavarovanih območjih narave in za vključitev sistema enotne vozovnice tudi za turiste. Aktivno sodelujemo skupaj z občinami, šolami, nevladnimi organizacijami čez celo leto in še posebej aktivno v času Evropskega tedna mobilnosti. 

Sledimo evropskim standardom varovanja okolja

Certifikati, ki dokazujejo, da sledimo evropskim standardom varovanja okolja
Ponosni smo, da smo pridobili certifikat ISO 14001:2015 za prevoz potnikov, vzdrževanje voznega parka, organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev. Veseli nas, da je bilo naše dobro delo nagrajeno s certifikatom, a naš pogled ostaja usmerjen v prihodnost. Zato vedno kupujemo avtobuse z najvišjo stopnjo EURO motorjev, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolja. Na večini naših vozil že uporabljamo napredne telematske rešitve z dodatno vgrajenimi senzorji za optimizacijo poti, varčnejšo vožnjo z manj izpusti in za večjo varnost ter prijetnejšo vožnjo naših potnikov. 

Izvajamo pa tudi že prevoze potnikov z e-avtobusi in načrtujemo nakup 4 novih e-avtobusov za izvajanje medkrajevnih hitrih linij v javnem potniškem prometu v Sloveniji. 

Razvijamo koncept managementa trajnostnega razvoja

Razvoj koncepta managementa trajnostnega razvoja 
Poleg rednih usposabljanj izvajamo tudi usposabljanja zaposlenih na temo varovanja okolja, pričeli smo z rednim merjenjem zadovoljstva strank z namenom ustreznega prilagajanja storitev, v promocijskih sporočilih ne objavljamo zavajajočih ponudb in dosledno izpostavljamo vlogo našega podjetja na področju trajnostnega razvoja, zagotavljamo varnost in zdravje pri delu zaposlenih in potnikom varne storitve. Podpiramo zaposlovanje lokalne delovne sile, podpiramo lokalne skupnosti in kolikor je le mogoče, lokalne dobavitelje, spodbujamo enake možnosti in nasprotujemo vsem oblikam diskriminacije, spoštujemo družbeno sprejete norme in kodeks obnašanja pri obisku kulturno-zgodovinskih in drugih turističnih atrakcij z namenom zmanjšanja vpliva turizma in dviga zadovoljstva, podpiramo nabavo okolju prijaznih izdelkov, vzpostavljen imamo nadzor nad lastnimi emisijami izpustov toplogrednih plinov in porabo energentov, vode ter potrošnega materiala in materiala za enkratno uporabo, vključno s sprejetimi ukrepi za njihovo zmanjševanje. Imamo pripravljen načrt ravnanja z odpadki in kot zapisano sodelujemo v projektih krožnega gospodarstva.

Bodi informiran

Ne zamudi naslednje akcije ali pomembnega obvestila!

Si avanturistični popotnik ali vsakodnevni potnik? V vsakem primeru zate pripravljamo ažurne, zanimive in koristne popotniške in potniške informacije, ki ti jih dostavljamo v tvoj poštni nabiralnik enkrat do dvakrat na mesec.